Skip to main content

Dream Football

Môi trường giáo dục kỹ năng thông qua Bóng Đá

Home

Tin tức
 TOUR DU ĐẤU SỐ 02
2020-05-09 06:33:44

TOUR DU ĐẤU SỐ 02

Tiếp tục với chương trình du đầu mùa hè, vào ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này, tức vào ngày 10/8 và 11/8, Câu lạc bộ Dream Football ở Huế sẽ hành quân vào Đà Nẵng để tham gia du đấu.

Copyright © 2019 DreamFootball All Right Reserved websitedanang43.com

Error
500

Whoops, something went wrong on our servers.