[THÔNG BÁO] THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI TẬP BÓNG ĐÁ

.

[THÔNG BÁO] THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI TẬP BÓNG ĐÁ

🔴 [THÔNG BÁO] 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗚𝗜𝗔𝗡 𝗤𝗨𝗔𝗬 𝗟𝗔̣𝗜 𝗧𝗔̣̂𝗣 𝗟𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 𝗕𝗢́𝗡𝗚 Đ𝗔́

Kính thông báo đến quý phụ huynh và các em học viên. Từ ngày 26/9/2020 dreamfootball sẽ tổ chức lại các lớp học tại các địa điểm sau.

————————————————————

𝟭.𝗦𝗮̂𝗻 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘃𝗶𝗲̣̂𝘁 - 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗛𝗮̉𝗶 𝗖𝗵𝗮̂𝘂

𝟮.𝗦𝗮̂𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗼̛𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗛𝗮̉𝗶 𝗖𝗵𝗮̂𝘂

𝟯.𝗦𝗮̂𝗻 𝗕𝗶𝗻𝗕𝗼𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗖𝗮̂̉𝗺 𝗟𝗲̣̂

𝟰.𝗦𝗮̂𝗻 𝗡𝗮𝗺 𝗛𝗮̉𝗶 𝗩𝗮̂𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗖𝗮̂̉𝗺 𝗟𝗲̣̂

𝟱.𝗦𝗮̂𝗻 𝗦𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂 - 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗦𝗼̛𝗻 𝗧𝗿𝗮̀

𝟲.𝗦𝗮̂𝗻 𝗦𝗼̂́𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̉𝗲 - Đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗯𝗮̀𝗻 - 𝗤𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗡𝗮𝗺

Trân trọng!